Puja amunt
Contacta'ns
estudi@momoestudi.cat
disseny@momoestudi.cat
formacio@momoestudi.cat

(+34)678 069 079
(+34)625 772 113

Formació

Formació en

Propostes formatives

Conflictologia

L’objectiu principal d’aquesta formació és entrenar i introduir la figura del mediador/a escolar dins del centre educatiu. Es pretén que l’alumnat conegui diferents tècniques de resolució de conflictes i mediació per tal que esdevingui un agent facilitador a l’hora de resoldre els conflictes derivats de la convivència al centre. Així doncs, es tracta d’un programa pensat per ser abordat des dels múltiples agents que configuren la realitat escolar: professorat, alumnat i alumnat mediador.

Mediació escolar:
l’alumnat com a mediador.

A qui va dirigit? Alumnat de cicle superior d’Educació Primària, alumnat de Secundària i professorat.

Durada i dates: A convenir amb el centre educatiu.

Tens inquietuds socials i vols ser mediador/a? Amb aquest certificat de professionalitat podràs treballar de mediador/a intercultural i/o mediador/a veïnal i comunitari. Títol reconegut pel Departament de Treball.

Certificat de Professionalitat en Mediació Comunitària

A qui va dirigit? Persones majors de 16 anys.

Durada: 420 hores. Curs presencial.

Dates: A l’espera de la propera convocatòria.

Lloc: Fundació Paco Puerto (Lleida)

L’objectiu principal d’aquests tallers és treballar mètodes i estratègies de resolució de conflictes, per tal que la persona adulta pugui apropar-se a l’infant o adolescent d’una manera molt més positiva, pacífica i respectuosa. Amb una metodologia teòrico-pràctica, pretenem trencar la visió negativa dels conflictes, fent d’aquests una oportunitat d’aprenentatge i creixement, tant a nivell personal com grupal.

 

Com gestionem els conflictes amb infants i adolescents?

A qui va dirigit? 

Professionals de l’àmbit social i educatiu, AMPES i adults/es amb menors al seu càrrec.

Durada i dates: A convenir amb el grup.

Intel·ligència
emocional

Ens desplacem als centres educatius per oferir diferents tallers d’intel·ligència emocional adreçats a infants d’Educació Infantil i Primària. El seu objectiu és explorar el món de les emocions i aprendre a identificar-les i gestionar-les de manera positiva. Els tallers s’adapten a les necessitats de cada grup per treballar aspectes concrets de l’educació emocional: gestió emocional, reconeixement de les emocions, habilitats socials i comunicatives, empatia i assertivitat, autoconeixement emocional, gestió de les pors infantils, autoestima i autocontrol emocional, etc.

Educació emocional per a infants

A qui va dirigit? Alumnat d’Educació Infantil i Primària.

Durada: Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el centre educatiu).

Dates: A convenir amb el centre educatiu.

Ens desplacem als centres educatius per oferir diferents tallers d’intel·ligència emocional adreçats a l’alumnat d’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat. L’ objectiu és explorar el món de les emocions i aprendre a identificar-les i gestionar-les de manera positiva. Els tallers s’adapten a les necessitats de cada grup per treballar aspectes concrets de l’educació emocional: gestió emocional, reconeixement de les emocions, habilitats socials i comunicatives, empatia i assertivitat, autoconeixement emocional, gestió de la frustració i les emocions negatives, autoestima i autocontrol emocional, etc.

Educació emocional per a adolescents

A qui va dirigit? Alumnat d’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Durada: Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el centre educatiu).

Dates: A convenir amb el centre educatiu.

Ens desplacem als centres educatius per oferir diferents tallers sobre com tractar les emocions dels/les infants i adolescents, adreçats a professorat i AMPES. L’objectiu és explorar el món de les emocions, aportant estratègies i habilitats que serveixin per educar als/les nostres infants i adolescents, fent d’ells/es persones més estables emocionalment. Els tallers s’adapten a les necessitats de cada grup per treballar aspectes concrets de l’educació emocional.

Com treballem les emocions en la infància i adolescència?
Taller per adults.

 

A qui va dirigit? 

Professionals de l’àmbit social i educatiu, AMPES i adults/es amb menors al seu càrrec.

Durada: Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el grup).

Dates: A convenir amb el grup.

Igualtat de gènere i
feminismes

A través de les dinàmiques de grup, el joc, els contes i altres recursos audiovisuals i lúdics adaptats segons l’edat, treballem diversos temes relacionats amb la igualtat de gènere, per tal de crear consciència entre l’alumnat d’Educació Infantil i Primària i prevenir situacions de discriminació sexista. Tots els tallers son personalitzats, segons les necessitats i interessos del propi centre escolar.

Tallers d’igualtat de gènere adreçats a infants

A qui va dirigit? Alumnat d’Educació Infantil i Primària.

Durada: Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el centre educatiu).

Dates: A convenir amb el centre educatiu.

A partir de tallers participatius i dinàmics, treballem diferents temes relacionats amb la igualtat de gènere, per tal de crear consciència entre l’alumnat i prevenir i/o detectar situacions de discriminació i violència masclista. Tots els tallers son personalitzats, segons les necessitats i interessos del propi centre escolar.

Tallers d’igualtat de gènere per adolescents

A qui va dirigit? Alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Durada: Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el centre educatiu).

Dates: A convenir amb el centre educatiu.

A vegades als/les professionals de l’àmbit social i educatiu i als pares i mares d’infants i adolescents ens pot resultar difícil treballar temes com la violència masclista, els estereotips de gènere, les diversitats sexuals, etc. A MOMO Estudi oferim tallers personalitzats, segons les necessitats i interessos del propi grup, per tal de treballar la igualtat de gènere des d’una perspectiva feminista.

Tallers d’igualtat de gènere per adults

A qui va dirigit? 

Professionals de l’àmbit social i educatiu, AMPES i adults/es amb menors al seu càrrec.

Durada: Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el grup).

Dates: A convenir amb el grup.