Puja amunt
Contacta'ns
estudi@momoestudi.cat
disseny@momoestudi.cat
formacio@momoestudi.cat

(+34)678 069 079
(+34)625 772 113

Mediació comunitària

Tens inquietuds socials i vols ser mediador/a?

Totes les societats viuen en constant evolució i canvi, així que els conflictes són inherents i naturals en la nostra convivència. Com ocupem l’espai comú, quins són els nostres grups socials de referència, com organitzem el teixit social de la ciutat o poble en el que vivim, quines necessitats existeixen… Tot això conforma un camp d’actuació al qual donem cabuda en aquesta formació.

La mediació comunitària esdevé una eina que pretén conciliar les diferències socials mitjançant solucions dialogades, fomentant així la cohesió social i enfortint les relacions entre la ciutadania. L’objectiu d’aquest curs, doncs, és formar mediadors/es que puguin exercir les tasques específiques de la mediació intercultural i la mediació veïnal i comunitària.

Quines característiques té aquesta formació?

• Títol oficial, reconegut pel Departament de Treball.
• Acredita la capacitat de desenvolupar l’activitat laboral associada a la mediació comunitària.
• Curs subvencionat.
• Material inclòs.
• Mòdul de pràctiques professionals amb atenció personalitzada.
• Places limitades.

Objectius generals de la formació

• Formar l’alumnat per tal que puguin exercir de mediadors/es interculturals i mediadors/es veïnals i comunitaris.
• Proporcionar habilitats i estratègies professionals necessàries per prevenir els conflictes entre les persones en l’àmbit comunitari.
• Proporcionar habilitats i estratègies professionals necessàries per gestionar els conflictes entre les persones en l’àmbit comunitari.

Metodologia

• Classes presencials teòrico-pràctiques que combinen les explicacions del professorat amb activitats realitzades a l’aula.
• Classes participatives i dinàmiques.
• Varietat de recursos per a l’aprenentatge de l’alumnat: material audiovisual, llibre de text, ordinadors i projector a l’aula, sortides i visites d’interès, etc.
• Avaluació continuada i avaluació final a cada mòdul.

Continguts de la formació

Mòdul 1: Contextos socials de la intervenció comunitària.
Aprendràs a identificar la realitat, característiques i necessitats del context social d’una intervenció comunitària.

Mòdul 2: Prevenció de conflictes.
Aprendràs a prevenir conflictes entre persones i/o col·lectius socials.

Mòdul 3: Gestió de conflictes i processos de mediació.
Aprendràs a analitzar els conflictes per a dissenyar i executar processos de mediació.

Mòdul 4: Valoració, seguiment i difusió d’accions de mediació.
Aprendràs a establir mètodes, tècniques i instruments per realitzar l’avaluació, seguiment i difusió dels processos de mediació.

Mòdul 5: Impuls a la igualtat entre homes i dones.
Aprendràs a promocionar la igualtat entre homes i dones a través de projectes d’intervenció social.

Mòdul de pràctiques professionals.
Tindràs l’oportunitat d’exercir de mediador/a comunitari en una empresa privada o organisme oficial.

A qui va dirigit

Persones majors de 16 anys.

 

Durada, dates i lloc

420 hores. Curs presencial.

A l’espera de la propera convocatòria.

Fundació Paco Puerto (Lleida)

Preu

Subvencionat (material inclòs).

Per a més informació, accedeix al web de la Fundació Paco Puerto.