Puja amunt
Contacta'ns
estudi@momoestudi.cat
disseny@momoestudi.cat
formacio@momoestudi.cat

(+34)678 069 079
(+34)625 772 113

Tallers d’igualtat de gènere per adolescents

L'adolescència amb una mirada feminista.

L’adolescència és una etapa de descobriment personal, autoafirmació i construcció d’una identitat pròpia, a més de ser l’etapa de les primeres relacions amoroses i sexuals. És, en ell mateix, un moment carregat de complexitat i que a vegades es confronta directament amb l’autoritat del món adult, però que reprodueix els seus mateixos estereotips i tòpics. Per tant, resulta imprescindible treballar amb els nois i noies des d’una perspectiva feminista, aportant una visió crítica contra el masclisme imperant en la nostra societat i carregant-los/les de recursos i estratègies per tal de fer-hi front.

A partir del joc, els debats, les dinàmiques de grup i diferents recursos audiovisuals, oferim tallers pràctics adaptats a l’edat i necessitats de cada centre educatiu per tal de treballar diversos temes des d’una perspectiva feminista i conscienciada amb la igualtat de gènere. Per a més informació, contacta amb nosaltres a través de l’apartat de la web, per e-mail o truca’ns per telèfon i junts podrem dissenyar un taller apropiat pel teu alumnat.

Per què introduir una mirada feminista a l’etapa de l’adolescència?

- Millora l’autoestima, les habilitats socials i comunicatives i l’autopercepció positiva dels/les alumnes.
- Apodera als nois i noies per tal que es desenvolupin psicològica i emocionalment en llibertat, ajudant a que puguin escollir segons els seus interessos i no a través d’estereotips sexistes.
- Ajuda a desenvolupar l’empatia, el treball en equip i la gestió emocional positiva.
- Incrementa l’autogestió emocional de l’alumnat, ajudant així a la seva autonomia.
- Fomenta la igualtat entre nois i noies a l’aula.
- Prevé el bullying i els conflictes emocionals entre l’alumnat.
- Prevé la violència masclista i els comportaments sexistes entre iguals.
- Dota a l’alumnat de recursos imprescindibles per fer front a una situació de violència masclista o sexista, tant en l’àmbit de la parella com en l’àmbit familiar.
- Apodera als nois i noies per tal de crear límits respectuosos amb els/les adults/es i entre ells/elles mateixos/es.
- Desenvolupa el pensament crític de l’alumnat.

Objectius generals de la formació

Els objectius s’adapten a les necessitats de cada taller, segons la temporalitat i el tema o temes que es vulguin treballar.

Metodologia

- Tots els tallers es realitzen adaptant-se a la franja d’edat, interessos i necessitats del grup al que van dirigits.
- Tallers pràctics: a través de diferents jocs, dinàmiques de grup, debats i recursos audiovisuals, es treballen diversos temes amb perspectiva de gènere per tal que l’alumnat es pugui expressar lliurement i es creï un ambient relaxat i de confiança.
- Segons la durada acordada amb el centre educatiu, el taller pot consistir en una activitat concreta o en diverses experiències dividides en diferents dies.

Estereotips de gènere.

Discriminació sexista.

Els rols de gènere.

Identitat i gènere.

Diversitats sexuals.

Conductes sexuals de risc: el desig com a punt de partida.

La història amb perspectiva feminista: dones il·lustres al llarg dels segles.

Prevenció i/o detecció de les relacions amoroses masclistes i abusives.

L’amor romàntic i els estereotips de gènere.

Prevenció i detecció de la violència masclista en l’àmbit familiar.

Sexualitats: límits i prevenció de la violència sexual.

Corresponsabilitat a l’aula i la llar.

Els estereotips de gènere en els mitjans audiovisuals i l’oci dels/les adolescents.

Igualtat d’oportunitats entre homes i dones: els estereotips en l’àmbit professional.

Llenguatge sexista.

Noves masculinitats i masculinitats no tòxiques.

A qui va dirigit

Alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Durada i dates

Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el centre educatiu). Durada a convenir amb el centre educatiu.

Preu

Al ser una formació adaptada a les necessitats de cada centre educatiu, es pactarà el preu final segons el nombre de sessions i les característiques específiques de la formació contractada.