Puja amunt
Contacta'ns
estudi@momoestudi.cat
disseny@momoestudi.cat
formacio@momoestudi.cat

(+34)678 069 079
(+34)625 772 113

Tallers d’igualtat de gènere adreçats a infants

La igualtat comença en la infància.

Les idees culturals sobre el gènere s’adquireixen en les etapes més primerenques de la infància i se sustenten a través d’estereotips que afecten als interessos i comportaments dels nens i nenes. Per tant, és imprescindible introduir la perspectiva de gènere des d’Educació Infantil i Primària per tal de crear consciència entre l’alumnat i prevenir situacions de discriminació sexista.

A partir del joc, els contes, les dinàmiques de grup i diferents recursos audiovisuals, oferim tallers pràctics adaptats a l’edat i necessitats de cada centre educatiu per tal de treballar diversos temes des d’una perspectiva feminista i conscienciada amb la igualtat de gènere. Per a més informació, contacta amb nosaltres a través de l’apartat de la web, per e-mail o truca’ns per telèfon i junts podrem dissenyar un taller apropiat pel teu alumnat.

Per què introduir una mirada feminista a l’Educació Infantil i Primària?

- Millora l’autoestima, les habilitats socials i comunicatives i l’autopercepció positiva dels/les alumnes.
- Apodera als nens i nenes per tal que es desenvolupin psicològica i emocionalment en llibertat, ajudant a que puguin escollir segons els seus interessos i no a través d’estereotips sexistes.
- Ajuda a desenvolupar l’empatia, el treball en equip i la gestió emocional positiva.
- Incrementa l’autogestió emocional de l’alumnat, ajudant així a la seva autonomia.
- Fomenta la igualtat entre nens i nenes a l’aula.
- Prevé el bullying i els conflictes emocionals entre l’alumnat.
- Prevé la violència masclista i els comportaments sexistes en l’etapa adolescent.
- Dota a l’alumnat de recursos imprescindibles per fer front a una situació de violència masclista o sexista.
- Apodera als nens i nenes per tal de crear límits respectuosos amb els/les adults/es i entre ells/elles mateixos/es.
- Desenvolupa el pensament crític de l’alumnat.

Objectius generals de la formació

Els objectius s’adapten a les necessitats de cada taller, segons la temporalitat i el tema o temes que es vulguin treballar.

Metodologia

- Tots els tallers es realitzen adaptant-se a la franja d’edat a la que van dirigits.
- Tallers pràctics: a través de diferents jocs, dinàmiques de grup, contes i curts audiovisuals, es treballen diversos temes amb perspectiva de gènere de manera divertida, per tal que l’alumnat es pugui expressar lliurement i es creï un ambient relaxat i de confiança.
- Segons la durada acordada amb el centre educatiu, el taller pot consistir en una activitat concreta o en diverses experiències dividides en diferents dies.

Estereotips de gènere.

Discriminació sexista.

Els rols de gènere.

Identitat i gènere.

Diversitats sexuals.

La història amb perspectiva feminista: dones il·lustres al llarg dels segles.

Prevenció de les relacions amoroses masclistes i abusives.

L’amor romàntic i els estereotips de gènere.

Prevenció i detecció de la violència masclista en l’àmbit familiar.

Sexualitats a la infància: límits i prevenció de la violència sexual.

Corresponsabilitat a l’aula i la llar.

Els estereotips de gènere en els mitjans audiovisuals i l’oci.

Els estereotips de gènere en els contes i joguines infantils.

Igualtat d’oportunitats entre homes i dones: els estereotips en l’àmbit professional.

Llenguatge sexista.

A qui va dirigit

Alumnat d’Educació Infantil i Primària.

Durada i dates

Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el centre educatiu). Durada a convenir amb el centre educatiu.

Preu

Al ser una formació adaptada a les necessitats de cada centre educatiu, es pactarà el preu final segons el nombre de sessions i les característiques específiques de la formació contractada.