Puja amunt
Contacta'ns
estudi@momoestudi.cat
disseny@momoestudi.cat
formacio@momoestudi.cat

(+34)678 069 079
(+34)625 772 113

Tallers d’igualtat de gènere per adults

Perspectiva feminista per a un món millor.

Les persones adultes som el referent dels/les menors més propers, amb el que tenim la responsabilitat de donar resposta a les seves inquietuds i necessitats. Com podem detectar si una adolescent està patint violència masclista per part de la seva parella? Com podem treballar les diversitats sexuals durant la infància i l’adolescència? Quins recursos tenim a l’abast per abordar els estereotips de gènere? Què podem fer per treballar l’amor i les primeres relacions afectivosexuals des d’una visió positiva i apoderada?

A MOMO Estudi oferim tallers personalitzats, segons les necessitats i interessos del propi grup, per tal de treballar la igualtat de gènere des d’una perspectiva feminista. Per a més informació, contacta amb nosaltres a través de l’apartat de la web, per e-mail o truca’ns per telèfon i junts podrem dissenyar un taller apropiat pel teu alumnat.

Per què introduir una mirada feminista?

• Millora l’autoestima, les habilitats socials i comunicatives i l’autopercepció positiva dels/les menors.
• Apodera als/les menors per tal que es desenvolupin psicològica i emocionalment en llibertat, ajudant a que puguin escollir segons els seus interessos i no a través d’estereotips sexistes.
• Ajuda a desenvolupar l’empatia, el treball en equip i la gestió emocional positiva.
• Incrementa l’autogestió emocional dels/les menors, ajudant així a la seva autonomia.
• Fomenta la igualtat a l’aula i a la llar.
• Prevé el bullying i els conflictes emocionals entre l’alumnat.
• Prevé la violència masclista i els comportaments sexistes entre iguals.
• Dota als/les menors de recursos imprescindibles per fer front a una situació de violència masclista o sexista, tant en l’àmbit de la parella com en l’àmbit familiar.
• Apodera als/les menors per tal de crear límits respectuosos amb els/les adults/es i entre ells/elles mateixos/es.
• Desenvolupa el pensament crític dels/les menors.

Objectius generals de la formació

Els objectius s’adapten a les necessitats de cada taller, segons la temporalitat i el tema o temes que es vulguin treballar.

Metodologia

• Tots els tallers es realitzen adaptant-se als interessos i necessitats del grup al que van dirigits.
• Tallers pràctics: a través de diferents dinàmiques de grup, debats, exercicis i recursos audiovisuals, es treballen diversos temes amb perspectiva de gènere per tal de crear un aprenentatge cooperatiu en un ambient relaxat i de confiança.
• Segons la durada acordada, el taller pot consistir en una activitat concreta o en diverses experiències dividides en diferents dies.

Estereotips de gènere.

Discriminació sexista.

Els rols de gènere.

Identitat i gènere.

Diversitats sexuals.

Conductes sexuals de risc: el desig com a punt de partida.

Prevenció i/o detecció de les relacions amoroses masclistes i abusives.

L’amor romàntic i els estereotips de gènere.

Prevenció i detecció de la violència masclista en l’àmbit familiar.

Sexualitats: límits i prevenció de la violència sexual.

Corresponsabilitat a l’aula i la llar.

Els estereotips de gènere en els mitjans audiovisuals i d’oci.

Els estereotips de gènere en els contes i joguines infantils.

Les xarxes socials des d’una perspectiva feminista.

Igualtat d’oportunitats entre homes i dones: els estereotips en l’àmbit professional.

Llenguatge inclusiu.

Noves masculinitats i masculinitats no tòxiques.

Patis igualitaris: de la teoria a la pràctica.

Economia feminista a l’aula: qui fa què?

A qui va dirigit

Professionals de l’àmbit social i educatiu, AMPES i adults/es amb menors al seu càrrec.

Durada i dates

Tallers a partir de 2 hores (a convenir amb el grup). Durada a convenir amb el grup.

Preu

Al ser una formació adaptada a les necessitats de cada centre educatiu, es pactarà el preu final segons el nombre de sessions i les característiques específiques de la formació contractada.